MU Thiên Hà | TEST: 07/11 - OPEN: 09/11

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 745] 07-11-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 543] 07-11-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 610] 07-11-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 624] 07-11-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 527] 07-11-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 701] 07-11-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 604] 07-11-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 480] 07-11-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 632] 07-11-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 478] 07-11-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 458] 07-11-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 483] 07-11-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 497] 07-11-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 509] 07-11-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2048] 07-11-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 474] 07-11-2020
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 499] 07-11-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1307] 07-11-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1473] 07-11-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1355] 07-11-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1844] 07-11-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1632] 07-11-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1774] 07-11-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 1211] 07-11-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1211] 07-11-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 941] 07-11-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1010] 07-11-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 817] 07-11-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 825] 07-11-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 817] 07-11-2020
  Xem tất cả các bản tin